Οι χορηγοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Χρυσός Χορηγός
1. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεγάλο μέγεθος στις επίσημες φανέλες σε όλους τους εθνικούς και διασυλλογικούς αγώνες. 2. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεγάλο μέγεθος στο συνοδευτικό όχημα. 3. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεγάλο μέγεθος σε όλα τα έντυπα της ομάδας και στην αλληλογραφίας της. 4. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεγάλο μέγεθος στις σελίδες της ομάδας στα Social Media και στα Newsletter. 5. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεγάλο μέγεθος σε όλα τα Προβολικά έντυπα. 6. Ενέργειες από κοινού με προβολή σε κοινωνικά δίκτυα και YouTube. 7. Ειδική θέση και εμφάνιση στους αγώνες του συλλόγου μας όπως και διαφήμιση. 8. Αποκλειστική Εμφάνιση στους αριθμούς όλων των αθλητών
Αργυρός Χορηγός
1. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεσαίο μέγεθος στις επίσημες φανέλες σε όλους τους εθνικούς και διασυλλογικούς αγώνες. 2. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεσαίο μέγεθος στο συνοδευτικό όχημα. 3. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεσαίο μέγεθος σε όλα τα έντυπα της ομάδας και στην αλληλογραφίας της. 4. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεσαίο μέγεθος στις σελίδες της ομάδας στα Social Media και στα Newsletter. 5. Εμφάνιση του λογοτύπου με μεσαίο μέγεθος σε όλα τα Προβολικά έντυπα, Αφίσες, Προσκλήσεις, Σημαίες, Βanners, Πανό απονομών και Δελτία τύπου των αγώνων
Χάλκινος Χορηγός
1. Εμφάνιση του λογοτύπου με κανονικό μέγεθος στις επίσημες φανέλες σε όλους τους εθνικούς και διασυλλογικούς αγώνες. 2. Εμφάνιση του λογοτύπου με κανονικό μέγεθος στο συνοδευτικό όχημα. 3. Εμφάνιση του λογοτύπου με κανονικό μέγεθος σε όλα τα έντυπα της ομάδας και στην αλληλογραφίας της. 5. Εμφάνιση του λογοτύπου με κανονικό μέγεθος στις σελίδες της ομάδας στα Social Media και στα Newsletter.
Υποστηρικτές:
Ανάλογη παρουσίαση σε όλα τα παραπάνω ( Χάλκινου χορηγού ) με εμφανές λογότυπο. Η αξία της χορηγίας μπορεί να αντισταθμιστεί με παροχή υπηρεσιών ή προιόντων προς την ομάδα.