Οι Αθλητές μας

Βολικάκης Χρήστος

Παγκόσμιος Πρωταθλητής - Ανδρες

Ποδηλασία Πίστας


Βολικάκης Ζαφείρης

Παγκόσμιος Πρωταθλητής - Άνδρες

Ποδηλασία Πίστας


Τσιάντος Θεοχάρης

Πρωταθλητής Ελλάδος - Άνδρες

Ποδηλασία Πίστας - Δρόμου - ΜΤΒ


Φλαριώτης Γεώργιος

Πρωταθλητής Ελλάδος - Άνδρες

Ποδηλασία ΜΤΒ


Λέλας Αντώνιος

Πρωταθλητής Ελλάδος - Έφηβοι

Ποδηλασία Πίστας - Δρόμου


Ζιάκας Βασίλειος

Πρωταθλητής Ελλάδος - Άνδρες

Ποδηλασία ΜΤΒ


Γρούβας Σπυρίδων

Έφηβοι

Ποδηλασία Πίστας - Δρόμου - ΜΤΒ